Every organization has its own Egypt – a Passover blog

לכל ארגון יש את המצריים שלו

“הרינו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים,

מעבדות לחרות, משעבוד לגאולה.

לספר לשם מה

למען ישאל עצמו כל אדם בישראל

לפחות פעם בשנה

מהם השלשלאות והכבלים המונחים על ידיו ורגליו

ועוד יותר מזה, על ראשו.

 

אף חשוב מכך – 

מהי הארץ המובטחת שלו.

כלומר, לא רק מהי ארץ העבדים שלך, אלא בעיקר מה אתה יוצר”

 

ארגונים עוברים לאג’ייל, מטמיעים פרקטיקות ותהליכי עבודה ומוצאים את עצמם שואלים איפה הארץ המובטחת…

איפה השיפור, ההתייעלות, האיכות, המחוברות שרצינו ליצור בהשקעה בשינוי זה.

לא פעם הם מגלים שלמרות שכביכול הם יצרו משהו חדש הם עדיין בראש וגם בידיים וברגליים, ביום יום, בארץ העבדים שלהם.

ולמה? כי השלשלאות והכבלים שמונחים עליהם הם לא בפרקטיקות ובתהליכי עבודה, אלא בתפיסה הניהולית שלהם, בהרגלים שלהם, בדי.אן.אי הארגוני שלהם, במה שכל אחד מביא עמו. 

 

וכך תחת היציאה לצוותים עצמאיים הם מוצאים עצמם במיקרומנג’מנט יותר חזק מקודם,

 

ותחת היציאה למיקוד ערך ללקוח הם מוצאים עצמם חסרי מיקוד ערך לעובדים,

 

ותחת הרצון לסנכרון ותקשורת יותר טובה הם מוצאים עצמם עייפים מישיבות ומטקסים.

 

אז איך מסירים את השלשלאות והכבלים? איך מיצרים באמת שינוי?

צריך להתחיל בהבנה ששיטה חדשה לא משנה דפוסים. שיטה חדשה אמנם מוסיפה הרגלים חדשים שיכולים לעזור, בעיקר לעזור במתן פלטפורמה בכדי לזהות את הדפוסים והתבניות הקיימות, להעלות אותם יותר מהר.

אם נשארים בשלב הזה, בעיקר סובלים….

כי בעצם.. רק האצנו את הקושי, אנחנו מגלים אותו בתדירות של כל ספרינט וספרינט.

כך נמצא מנהל מאוד ריכוזי ופיקודי משתמש ב daily standup meetings באותה דרך ריכוזית ופיקודית, רק שעכשיו יש לו פלטפורמה לעשות זאת על בסיס יומי…

כך נמצא צוות שנמנע מקונפליקטים ואין בו יחסי אמון מבזבז את זמנו בישיבות שאף אחד לא מחויב להן, אך הפעם על בסיס קבוע ובפורום מלא, או צוות שאין בו באמת עבודה צוותית משמעותית נפגש לסנכרון כשהדבר היחידי שמחכים לו זה שהטקס יסתיים. נשמע מוכר? אז למה סובלים? זה בדיוק מה שצוותים שנמצאים בשלב זה שואלים. במצריים היה יותר טוב..

אז מה חסר?

חסרה המודעות, הלמידה וההתנסות.

אם מצליחים להסיר את ההתנגדויות ששמות את הזרקורים על “השיטה”, מגלים את הליקויים בתפקוד, בהרגלים, בדפוסים. של הפרטים, של הצוות ושל הארגון כאורגניזם.

אם מעלים את רמת המודעות ומצליחים לייצר הבנה ורצון ללמידה אפשר להתחיל.

אם מתנסים ומתרגלים דפוסים חדשים עוד ועוד אפשר לייצר עמידות אפילו מול מכות מצריים.

אז מה הן עשר המכות הארגוניות ששכיחות בארגונים ואיך מתמודדים איתן? זה כבר בפוסט הבא..

 
 

QUESTIONS?

ASK AND WE'LL BE IN TOUCH TO REGISTER YOU FOR THE COURSE AND DATE OF YOUR CHOICE