Individual Rights Day

>>>> איש הצוות והחוזה מולו

היום הוא יום זכויות הפרט!

ביום הזה מזכירים את זכויותיהם של המיעוט הקטן ביותר של החברה והיחידה הבסיסית – הפרט. חגיגות יום זכויות הפרט כוללות בדרך כלל , בחינת מחויבות המדינה שלך להגנה על זכויות הפרט והערכה של חופש הבחירה של הפרט.

 

וזוהי הזדמנות מצויינת לדבר על הזכויות של איש צוות אג׳ילי .

הנה כמה מהן:

? הזכות לנוע בחופשיות בגבולות גזרה ברורים ובמרחב מנטאלי מוגן

? הזכות להיות חשוף לכלל מצב הגרסא

? הזכות להישמע לפני קבלת החלטות

? הזכות לטעות

? הזכות לקבל משוב ענייני ללא רגשות שליליים

? הזכות להתנהל בצורה כייפית גם בשעות לחץ

? הזכות להעריך יוזר סטוריז מבלי שההערכות יידרסו

? הזכות לנהל את הזמן שלו בלי לדווח שעות…

? הזכות להימדד בצורה הוגנת

? הזכות לתת משוב למנהל ולא להינזק

? הזכות לשקף את מצב הדליברי, בלי שכל ״מחזיק אומצות״ יפריע ויקטול את הדיעה שלי

ועוד…

 

אפשר לדבר כל כך הרבה על הזכויות הללו שבדרך כלל נרמסות ולכן הטיפ היחיד הפרקטי שאנחנו רוצים לתת לכם הוא מאוד פשוט ומתחלק ל3:

✅ צרו חוזה בלתי פורמלי הכולל את כל בעלי התפקידים שאיש צוות מתנהל מולם (איש צוות אחר, פיאו, סקראם מאסטר, מנהל, וכו׳)

✅ חיתמו עליו כולכם כאקט סימלי

✅ תלו אותו בחדר הצוות

 

ה״חוזה״ הזה יזכיר לכם ולכל הסובבים, מהי דרך ההתנהלות המצופה והאפקטיבית ביותר לכולם

יום זכויות פרט שמח!

QUESTIONS?

ASK AND WE'LL BE IN TOUCH TO REGISTER YOU FOR THE COURSE AND DATE OF YOUR CHOICE