National Teddy Bear Day

>>>יום הדב, פו הדב והצלחה עסקית דרך ארוחת צהריים

אחד מהתפקידים החשובים ביותר של מנהלים במעבר לעבודה אג׳ילית הוא לעבוד עם האנשים.
לייצר התלהבות, מוטיבציה, מחוייבות.
להסיר חששות והתנגדות.
אבל איך עושים את זה בפועל?

 

אפשר ללמוד את זה מפו הדב, שכן היום הוא יום הדב ?
אז הנה פנינה מפיו של פו שמתחברת לעבודה של המנהל בארגון העובר טרנספורמציה אג׳ילית:

“It is more fun to talk with someone who doesn’t use long, difficult words but rather short, easy words like, “What about lunch?”

בעבודה עם אנשים המנהל חייב לייצר בסיס חזק של אמון.
אמון בין אישי ואמון בתהליך השינוי. 
הרבה פעמים זה עובד דרך ארוחת צהריים.
פשוט לשריין זמן לאכול מדי פעם עם האנשים, להתעניין בהם ברמה האישית, לשמוע מהם על ההצלחות ועל החששות באופן בלתי פורמאלי. 
לעיתים זה נתפס כבזבוז זמן יקר אבל הערך של זה יקר מפז והרבה יותר יעיל לעיתים מפגישות פורמאליות בהן יסביר המנהל למה השינוי נדרש ויספר שוב ושוב את הצורך ואיך הוא רואה את השינוי בעיני רוחו.


אז כמו שפו הדב לימד את העולם – אפשר להשיג כל דבר בחיים, כל עוד משלבים בזה ארוחה טובה

https://nationaldaycalendar.com/national-teddy-bear-day-september-9/

QUESTIONS?

ASK AND WE'LL BE IN TOUCH TO REGISTER YOU FOR THE COURSE AND DATE OF YOUR CHOICE