Vietnam-independence-day & Self-organizing Teams

היום זה יום העצמאות של וייאטנם!
ב-2 בספטמבר 1945 הכריזה וייטנאם על עצמאותה מצרפת ויפן.
איך קורה שמדינה צריכה להכריז על עצמאותה משתי מדינות כל כך שונות?

דבר דומה קורה גם לצוות אג’ילי שצריך להכריז על עצמאותו הן מראש הצוות/המנהל הטכני והן מהפי.או…

 

ולמה גם מהפי.או וגם מראש הצוות?
♦ כי לפי.או חשוב לראות את התקדמות והעמידה ביעדים, חשוב לו לראות שהצוות עובד בכוון הנכון על הדבר הנכון
♦ וגם לראש צוות חשוב לראות את ההתקדמות והעמידה ביעדים, חשוב לו לראות שהצוות עושה את הדבר הנכון – באופן הנכון.
כך שהצוות מוצא את עצמו כל הזמן נשאל ומוכוון משתי מדינות שונות…ובמאבקים בין להוציא לאור כמה שיותר תכולות בזמן, לבין איכות התכולות וחשיבת טווח ארוך.

אז איך עוזרים לצוות להכריז על עצמאותו?
♦ קודם כל, צריך לזכור ש”כששני פילים רבים לא כדאי לך להיות העשב…”
♦ שנית, הצוות צריך לדרוש הבנה של התמונה הגדולה, לאן רוצים להגיע, מה המוטיבציה העסקית, מה הדחיפות וסדר העדיפויות – כדי שיוכל לגלות יותר עצמאות בבחירות שלו תוך כדי הביצוע. כי “כשהחזון ברור, דרך קבלת ההחלטות יותר פשוטה”
♦ בכדי לקבל עצמאות, הצוות צריך הכוונה, כך שיוכל לפעול בצורה אוטונומית בתוך גבולות גזרה ארגוניים ברורים. הצוות צריך להבין את ה “מה” וה “למה”, כדי שיוכל לבחור ב “איך”.
♦ הצוות יקבל את העצמאות כשהוא יבין מה הפערים הקיימים כרגע בצוות על מנת לקבל החלטות מושכלות – האם אלו פערי ידע, הבנה, מומחיות וכיוב’, ויבנה תכנית פעולה לגשר על הפערים הללו.
♦ העצמאות תתקבל כשהצוות ישקף את ההתקדמות שלו ואת התוצרים המתגבשים – לכל בעלי העניין, ובאמצעות הנראות הזו הוא ינסוך ביטחון בקרב הפי.או הר”צ או מנהלים אחרים.

ומי הגיבור של הצוות שיעזור לו להגיע לאיחוד וצמיחה?
נכון, זה הסקראם מאסטר, ממש כמו הו-צ’י-מין… ? אבל זה כבר בפוסט אחר…

אז יום עצמאות ויאטנמי שמח!

 
 

QUESTIONS?

ASK AND WE'LL BE IN TOUCH TO REGISTER YOU FOR THE COURSE AND DATE OF YOUR CHOICE