Management 3.0 what is it & what practices can we take to our Agile world?

גאה להיות המדריכה המוסמכת היחידה בארץ של מנג’מנט 3.0!

אז מה זה בכלל מנג’מנט 3.0? מה העקרונות של המודל, איזה פרקטיקות יישומיות אפשר לקחת מזה ומה הקשר של זה לאג’ייל?

אתמול במפגש הפורומים הציבוריים שאג’ימה מובילה בקהילת האג’ייל דיברנו והתנסינו בפרקטיקות מתוך הגישה הכל כך חשובה הזו לניהול בעולם אג’ילי, שיתפנו בפרקטיקות של חברי הפורום, ויצאנו כבר עם ערך שאפשר ליישם אצל כל אחד בארגון, כשהתנסינו בתרגיל של Delegation Poker .

 

אז מה עשינו בתרגיל?
• הבנו שיש 7 רמות בקבלת החלטות. אתה יכול להגיד למישהו מה לעשות (TELL), לנסות לשכנע אותו למה צריך לעשות את זה (SELL), להתייעץ איתו ולקבל החלטה בעצמך (CONSULT), לקבל החלטה בהסכמה משותפת (AGREE), או, וכאן זה מתהפך, לתת לעובד/לצוות לקבל את ההחלטה כשהמנהל רק מייעץ לצוות והצוות מחליט (ADVISE), כשהמנהל רק שואל לאחר קבלת ההחלטה מה הוחלט (INQUIRE), או לא שואל כלל ומאציל סמכויות לגמרי (DELEGATE).
יכולים לחשוב על החלטות שונות אצלכם בארגון שמתקבלות באחת משבע הרמות האלו?
• אחרי שהבנו את הרמות, העלנו רשימה של צמתי קבלת החלטות במהלך העבודה של הצוות, וכל אחד הצביע (בלי לעגן דיעה..) באיזו רמה מבין 7 הרמות הוא חושב שההחלטה הזו נמצאת כרגע.
• דנו אם היה פער בין התשובות השונות.
• ביררנו אם המצב הנכחי מקדם או מעכב, לאיזו רמה נרצה להגיע, ומה צריך על מנת להגיע לשם.

ההבנה שיש רמות לקבלת החלטות (7) זה כבר צעד חשוב להעלאת המודעות הן של הצוות והמנהלים. ההבנה שהחלטות שונות יכולות להתקבל ברמות שונות של האצלת סמכויות היא בוודאי חשובה, בייחוד כשכל העוסקים בדבר מבינים זאת אחרי שבחנו ואתגרו את הרמה הנכחית באם היא מקדמת או מעכבת את ה FLOW של העבודה.

אם גילינו שזה מעכב, חשוב שנבין לאיזו רמה אנחנו שואפים להגיע ומה אנחנו צריכים כדי להגיע לשם. כשמנהל נמצא ברמה שההחלטה אצלו, זה לא בהכרח כי הוא ריכוזי וחייב שליטה, זה יכול להיות כי זו החלטה חשובה ואין לו את הביטחון שהצוות יכול לקבל אותה בעצמו. ואז צריך לברר מה הצוות צריך על מנת לקבל החלטה מושכלת ומה המנהל צריך על מנת לקבל ביטחון בצוות. האם חסרה ראיית התמונה הכוללת? האם חסרים מיומנויות/יכולות שצריך לפתח בצוות? האם חסר ידע? האם חסרה נראות ושקיפות של ההתנהלות? ומי זה המנהל בדילמה, PO/ראש צוות, מנהל תחום/אחר…? גם זה כבר משתנה…

היה ממש כייף לשמוע כמה הנושאים רלוונטיים ויש רצון לפתח אותם ואיך שאנשים יצאו מהפורום וכבר כשהגיעו למשרד התחילו לנתח מצבים ניהוליים בעזרת התרגיל.

ותודה לבעז האהוב והמדהים שפינק אותנו בתרגום אג’ילי מסוכם!

רוצים לשמוע עוד? הקורס הקרוב ב 30-31.3!
http://www.ajimeh.com/solutions2/courses-and-certifications/management-3-0

QUESTIONS?

ASK AND WE'LL BE IN TOUCH TO REGISTER YOU FOR THE COURSE AND DATE OF YOUR CHOICE